28 juli 2008

Treenigheden, Gud og Messias

Treenighed


Skal Messias være del af en treenighed?


Den kristne teologi indbefatter i sit grundlag troen på, at Gud blev legemliggjort (i kødet), og at Han eksisterer som treenighed, og at Jesus var mellemmand mellem Gud og menneskene. Nogle går så langt som til at sige, at det er indeholdt i de hebraiske tekster.

23 juli 2008

Life of Brian skal stadig forbydes

Life of Brian


Argh! Blasfemisk ! Siger præsten ...


(23/07-2008) - Okay, jeg ved, at Life of Brian blev opfattet som kontroversiel, da den udkom engang i 70'erne.

21 juli 2008

Kristendom, Jesus og mirakler

fisk og brød


Mirakler beviser kristendommens gyldighed, og at Jesus var Messias


Af og til kan man høre eller læse kristne (gerne nyomvendte), som forsikrer, at det, at de har vendt sig mod Jesus, har ændret deres liv. De siger og skriver jævnligt, at som en direkte konsekvens af deres konvertering har de set mirakler ske.

13 juli 2008

Kun Jesus frelser

Davidstjerne


Frelser Jesus ifølge de hebraiske skrifter?


Frelsen kommer ud fra et personligt forhold til Gud og kan kun komme gennem Jesus. Det er en af kristendommens grundtanker. Ifølge de kristne har alle syndet og mistet Guds herlighed (Rom. 3:23), og der kan kun være frelse ved at få et personligt forhold til Gud, og dette kan ikke ske uden tro på Jesus.

06 juli 2008

Biblen er fyldt med profetier om Jesus

Rulle


Et meget brugt argument ...


De kristne, som missionerer og prøver at få folk, blandt andet jøder (og især jøder!) over til kristendommen, fortæller, at Jesus var den Messias, som blev annonceret af profeterne.


Det forsøger de at bevise ved at trække forskellige dele af den hebraiske Bibel ind i deres argumenter.