14 august 2008

Det står skrevet!

bullseye


Diskussion om nogle af de "beviser fra skrifterne", som de kristne bruger.


Der var en gang en rejsende, som gik i skoven, og som så en målskive malet på et træ. Lige i midten af denne målskive var der en pil. Bullseye!


 

03 august 2008

Messias ifølge de hebraiske tekster

Jødisk messias?


Hvem er Messias?


Jøderne venter på Messias. Ifølge de kristne er det Jesus. Vi har set på det historiske i det, og på hvordan gnosticismen forsøgte at implantere begrebet Osiris/Dionysos i det davaærende palæstina, og på hvordan Osiris/Dionysos-begrebet blev til jødernes Messias.

28 juli 2008

Treenigheden, Gud og Messias

Treenighed


Skal Messias være del af en treenighed?


Den kristne teologi indbefatter i sit grundlag troen på, at Gud blev legemliggjort (i kødet), og at Han eksisterer som treenighed, og at Jesus var mellemmand mellem Gud og menneskene. Nogle går så langt som til at sige, at det er indeholdt i de hebraiske tekster.

23 juli 2008

Life of Brian skal stadig forbydes

Life of Brian


Argh! Blasfemisk ! Siger præsten ...


(23/07-2008) - Okay, jeg ved, at Life of Brian blev opfattet som kontroversiel, da den udkom engang i 70'erne.

21 juli 2008

Kristendom, Jesus og mirakler

fisk og brød


Mirakler beviser kristendommens gyldighed, og at Jesus var Messias


Af og til kan man høre eller læse kristne (gerne nyomvendte), som forsikrer, at det, at de har vendt sig mod Jesus, har ændret deres liv. De siger og skriver jævnligt, at som en direkte konsekvens af deres konvertering har de set mirakler ske.

13 juli 2008

Kun Jesus frelser

Davidstjerne


Frelser Jesus ifølge de hebraiske skrifter?


Frelsen kommer ud fra et personligt forhold til Gud og kan kun komme gennem Jesus. Det er en af kristendommens grundtanker. Ifølge de kristne har alle syndet og mistet Guds herlighed (Rom. 3:23), og der kan kun være frelse ved at få et personligt forhold til Gud, og dette kan ikke ske uden tro på Jesus.

06 juli 2008

Biblen er fyldt med profetier om Jesus

Rulle


Et meget brugt argument ...


De kristne, som missionerer og prøver at få folk, blandt andet jøder (og især jøder!) over til kristendommen, fortæller, at Jesus var den Messias, som blev annonceret af profeterne.


Det forsøger de at bevise ved at trække forskellige dele af den hebraiske Bibel ind i deres argumenter.

01 juni 2008

Fra gnosticisme til kristendom

Jesus


Denne tekst er et resume af de andre tekster for at samle op og sætte kristendommen på sin rette plads.


Resumeet fortæller Jesus' og kristendommens historie kort og godt, og under dette resume vil jeg dels henvise til kilder, som sædvanligt, dels henvise til de tekster, der går i dybden med disse ting og ligeledes indeholder nøjagtige kildeangivelse, som kan købes, om ikke andet, hos amazon.

25 april 2008

Paul Verhoeven: Jesus var et uægte barn


Ny bog på vej -  (25/04-2008) - Filmdirektør Paul Verhoeven har lige skrevet en bog, der modsiger det, der står i de græske skrifter om, at Jesus skulle være født af en jomfru. Han foreslår, at Jesus er blevet til, efter at en soldat har voldtaget Maria.

28 marts 2008

Paulus og gnosticisme (2)

gnosticisme


Psykisk (sjælelig) og pneumatisk (åndelig) lære


Hvordan kan Paulus så blive både gnostikernes og fundamentalisternes helt?

18 januar 2008

Tro og troskab


Protestanter mere trofaste end andre - (18/01-2008) - På forespørgsel af National Council on Family Relation forsøgte en gruppe amerikanske forskere at finde ud af, hvordan religion påvirker utroskab.

10 januar 2008

Når Satan blander sig


Lovforslag nr. 666 - (10/01-2008) - Det forslag, som til det engelske folketing har stillet om adskillelse af kirke og stat, fik referencenummeret ... 666. Ifølge mange protestanter er der tale om djævelens tegn.