30 januar 2006

Apostlenes Gerninger og historiske fakta

Besked


Vi forsøgte at finde beviser og kendsgerninger for Jesus' eksistens i historiske skrifter såvel som i evangelierne, og det er ikke ligefrem lykkedes. (se: Den historiske Jesus)


Vi skal nok gå videre med det og se på resten af de græske skrifter, altså Apostlenes Gerninger og Paulus' breve samt Åbenbaringen. Disse breve fortæller os mest om apostlene.


Måske kan man derigennem bevise, at Jesus har levet?


Evangelierne fortæller os kun meget lidt om de 12 apostle ud over deres navne, og endda her er der ikke enighed. I Markus, Matthæus og Lukas er disciplene Peter, Jakob og Johannes dem, der står Jesus nærmest. Men i Johannes-evangeliet spiller Peter kun en lille rolle og disciplene Jakob og Johannes nævnes end ikke engang.

28 januar 2006

Italiensk ateist kræver retssag om Jesus' eksistens

Luigi Cascioli


(Billede: Luigi Cascioli)


Kirken sagsøges for misbrug af folkets godtroenhed - (28/01-2006) - I går skulle den italienske ret sætte sig ind i en klage anbragt af den italienske militante ateist, Luigi Cascioli.


Præsten i den landsby, hvor Cascioli bor, fader Enrico Righi, havde den vane at komme med ret så kraftige spydigheder rettede mod Cascioli i sit menighedsblad.


Det blev for meget for Cascioli, som i øvrigt er forfatter til en bog om Jesus: Kristus fablen, i hvilken han hævder at Jesus ikke har eksisteret, men at personagen bygger over en eksisterende jøde, Johannes af Gamala, som havde kæmpet mod romerne. Men at den Jesus, der fortælles om i evangelierne aldrig har eksisteret.