14 marts 2005

Paulus og Saulus

biblen


Paulus er i Apostlenes Gerninger først kendt som en farisæer, som påstås at hedde Saulus, og som forfølger Jesus' disciple. Så bliver Saulus til Paulus, og han glemmer for altid den første identitet.


Men i modsætning til det, de fleste tror, er det ikke på vej til Damaskus, at Saulus bliver forvandlet til Paulus.