16 januar 2005

Jesus og hans genealogi

Jesus' påstået fødsel


Hvor finder vi den?


"[...] du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro." (1.Tim. 1:4)


I læren om Jesus er de fleste kristne, og andre, ubekendte med den genealogiske side af sagen.


Jesus antages at være Messias, punktum - finale. Men siden Jesus antages for at være den jødiske Messias, er det yderst vigtigt, at vi ser på hans genealogi med datidens jødiske briller, lov og forståelse.


Lad os undersøge genealogien for den mand, der bliver kaldt frelseren ...