07 juni 2005

Den historiske Jesus

Crucifixion


Kristendommen bygger på historien om Jesus, født af en jomfru og død på korset.


Paulus, som er den mand, igennem hvem kristendommen blev til, fortæller om en åndelig Jesus.


Evangelierne, som blev til efter Paulus' skrifter, fortæller dog en historie om en mand, der virkeligt har eksisteret.


Tales der om den samme mand?


Genfortæller evangelierne en myte som et historisk faktum?


Skal historien om Jesus tages bogstaveligt eller forstås som en myte?


Vi ser på de historiske fakta om Jesus' eksistens.

14 marts 2005

Paulus og Saulus

biblen


Paulus er i Apostlenes Gerninger først kendt som en farisæer, som påstås at hedde Saulus, og som forfølger Jesus' disciple. Så bliver Saulus til Paulus, og han glemmer for altid den første identitet.


Men i modsætning til det, de fleste tror, er det ikke på vej til Damaskus, at Saulus bliver forvandlet til Paulus.

27 februar 2005

Jesus-mytens oprindelse

 


Krishnas fødsel... fra en jomfru


(Billede: Krishnas fødselsfortælling)


Kristendommen bygger på det enestående begreb, at Jesus var søn af Gud, født af en jomfru og ofret for at frelse verden.


Rent faktisk er idéen om en jomfru-født søn af Gud langt fra enestående, tværtimod!

16 januar 2005

Jesus og hans genealogi

Jesus' påstået fødsel


Hvor finder vi den?


"[...] du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro." (1.Tim. 1:4)


I læren om Jesus er de fleste kristne, og andre, ubekendte med den genealogiske side af sagen.


Jesus antages at være Messias, punktum - finale. Men siden Jesus antages for at være den jødiske Messias, er det yderst vigtigt, at vi ser på hans genealogi med datidens jødiske briller, lov og forståelse.


Lad os undersøge genealogien for den mand, der bliver kaldt frelseren ...