31 maj 2004

Salme 22 - Et scenario fyldt med huller?

Korsfæstelse


Beskriver salme 22 Jesus' korsfæstelse?


En ganske almindelig læsning af salme 22 fra den hebraiske eller fra et oversættelse fra den hebraiske tekst er intet specielt. Det tiltrækker ikke opmærksomheden på nogen måde. Jo, den er flot, men derudover er der ikke noget særligt.


Det er først, når man læser den med kristne briller på, eller når man læser den gengivet af kristne, eller når man hører, at der bliver refereret til den som en slags profetisk budskab om Jesus død, at man ser på den mere nøjagtigt.I denne tekst skal vi se salme 22 og se om der er tale om en historisk fortælling, som jøderne siger, eller om det rent faktisk er en messiansk profeti, som kristne hævder.

10 maj 2004

Hvad blev Jesus anklaget for?

Jesus og kaiaphas.


Hvad stod anklagen på?


Ud over den ballade, Jesus lavede i templet, hvad gjorde han, så han kunne dødsdømmes?

06 maj 2004

Verus Israel

Jude


De kristne som den ægte Israel


Israel, fra at være et land, blev, efter templets fald i 70, hurtigt til et begreb.


Tilbage var der farisæerne, som byggede på teksterne og troen, og derfor ikke var afhængige af et land eller en by, og de kristne.


De kristne, som påkaldte sig at være 'verus Israel', det ægte Israel.


Jøderne skulle frarøves arven.

04 maj 2004

Datering af evangelierne

Evangelier


Hvornår er de fra?


Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. De fire evangelier er ikke altid enige. Hvornår blev de skrevet?

03 maj 2004

Jesus' retssag ? fup eller fakta?

jesus rydder templet


Blev han overhovedet dømt?


Mindre end et år efter, at han er begyndt at forkynde offentligt, nogle måneder ifølge nogle af evangelisterne og tre år ifølge Johannes (evangelisterne er ikke enige om, hvor længe Jesus har forkyndt riget), bliver Jesus arresteret og henrettet i Jerusalem.

02 maj 2004

Han er genopstået fra de døde

Genpstået


Genopstandelsen beskrives ikke


Den kristne tro bygger meget på, at Jesus genopstod på tredjedagen fra de døde. Det er et spørgsmål om tro, fortæller man. Det er det i endnu højere grad, at evangelierne, som ellers fortæller flere episoder af genopstandelse, er forbavsende stille, når der er tale om Jesus genopstandelse.