30 april 2004

Nazaret? Byen bygget af teologien

NewImage


Eksisterer den by?


Ifølge evangelierne kom Jesus fra byen "Nazaret" (polis Natzoree). Det eneste problem er, at byen ikke eksisterede på daværende tidspunkt

29 april 2004

Datering

NewImage


En hurtig gennemgang


Der kommer flere og mere fyldige artikler om dateringer af de forskellige bøger i det Nye Testamente, men for at kunne følge med i vores øvrige artikler, præsenterer vi her en kort redegørelse af den alment accepterede datering.

Jesus - født af prostitutionen?

Prostitueret


Er Jesus et uægte barn?


Det er slående at se, evangelierne igennem, at Jesus ikke identificeres som "Jesus søn af Josef", men som "Jesus af Nazareth" (en by, der ikke eksisterede på daværende tidspunkt), som "nazoreer", "galilæer" eller, endnu mere forbavsende, som "Marias søn" (Mrk. 6:3)

Ved Damaskus

Paulus - El Greco


Men hvad skulle han ved den by?


Jesus' genopstandelse beskrives som et centralt begreb i den kristne tro. Det omtales som et fakta, men det er ikke bevist af nogen.Jesus har vist sig for dem, der troede på ham. Det er uheldigt, for virkningen ville have været bedre, hvis han vist sig for de præster, der fik ham dømt, for Pilatus, som sendte ham til korset, eller for de vantro. Men nej, han valgte at vise sig for dem, som i forvejen troede på ham.


Dette gør arbejdet om at finde ud af fakta i den historie ret så vanskelig.

Kristendommens opfindelse

Er Jesus skaberen af kristendommen?


Jesus opfandt ikke kristendommen. Jesus var en mand, der levede i en periode og forkyndte et budskab. Da Jesus døde, stod disciplerne uden leder og uden skrifter. Ingen organisation, ingen retningslinjer... Intet. Kristendommen skulle gennem en lang proces, før den blev det, vi kender i dag. Før vi ser på Paulus og den kristendom, vi kender i dag, som er meget forskelligt fra den lære, Jesus forkyndte, skal vi se på de forskellige af bevægelsens arvtagere.

Hadets Budskab


Vrede Jesus


Had eller kærlighed?


Man ynder at fremstille Jesus som en elskende og blid person. Men har det sin rigtighed? Er hans budskab et andet?


Det er ofte en meget benyttet teknik, i moderne kristendom, når missionærer ringer på døren eller kontakter én, at få en til at tro, at kristendommen er en kærlighedsreligion. Det største bud er at elske sin næste.