10 september 2004

Den jødiske messias

Jødedom


Var Jesus den messias, der fortælles om i de hebraiske skrifter?


Jødedommen, i modsætning til kristendommen, tror ikke på, at Jesus er Messias.


Noun Moshiash, overat som "messias" betyder "den salvede", og ikke andet. Der indbefattes intet frelse eller frelsebegreb i det.

31 maj 2004

Salme 22 - Et scenario fyldt med huller?

Korsfæstelse


Beskriver salme 22 Jesus' korsfæstelse?


En ganske almindelig læsning af salme 22 fra den hebraiske eller fra et oversættelse fra den hebraiske tekst er intet specielt. Det tiltrækker ikke opmærksomheden på nogen måde. Jo, den er flot, men derudover er der ikke noget særligt.


Det er først, når man læser den med kristne briller på, eller når man læser den gengivet af kristne, eller når man hører, at der bliver refereret til den som en slags profetisk budskab om Jesus død, at man ser på den mere nøjagtigt.I denne tekst skal vi se salme 22 og se om der er tale om en historisk fortælling, som jøderne siger, eller om det rent faktisk er en messiansk profeti, som kristne hævder.

10 maj 2004

Hvad blev Jesus anklaget for?

Jesus og kaiaphas.


Hvad stod anklagen på?


Ud over den ballade, Jesus lavede i templet, hvad gjorde han, så han kunne dødsdømmes?

06 maj 2004

Verus Israel

Jude


De kristne som den ægte Israel


Israel, fra at være et land, blev, efter templets fald i 70, hurtigt til et begreb.


Tilbage var der farisæerne, som byggede på teksterne og troen, og derfor ikke var afhængige af et land eller en by, og de kristne.


De kristne, som påkaldte sig at være 'verus Israel', det ægte Israel.


Jøderne skulle frarøves arven.

04 maj 2004

Datering af evangelierne

Evangelier


Hvornår er de fra?


Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. De fire evangelier er ikke altid enige. Hvornår blev de skrevet?

03 maj 2004

Jesus' retssag ? fup eller fakta?

jesus rydder templet


Blev han overhovedet dømt?


Mindre end et år efter, at han er begyndt at forkynde offentligt, nogle måneder ifølge nogle af evangelisterne og tre år ifølge Johannes (evangelisterne er ikke enige om, hvor længe Jesus har forkyndt riget), bliver Jesus arresteret og henrettet i Jerusalem.

02 maj 2004

Han er genopstået fra de døde

Genpstået


Genopstandelsen beskrives ikke


Den kristne tro bygger meget på, at Jesus genopstod på tredjedagen fra de døde. Det er et spørgsmål om tro, fortæller man. Det er det i endnu højere grad, at evangelierne, som ellers fortæller flere episoder af genopstandelse, er forbavsende stille, når der er tale om Jesus genopstandelse.

30 april 2004

Nazaret? Byen bygget af teologien

NewImage


Eksisterer den by?


Ifølge evangelierne kom Jesus fra byen "Nazaret" (polis Natzoree). Det eneste problem er, at byen ikke eksisterede på daværende tidspunkt

29 april 2004

Datering

NewImage


En hurtig gennemgang


Der kommer flere og mere fyldige artikler om dateringer af de forskellige bøger i det Nye Testamente, men for at kunne følge med i vores øvrige artikler, præsenterer vi her en kort redegørelse af den alment accepterede datering.

Jesus - født af prostitutionen?

Prostitueret


Er Jesus et uægte barn?


Det er slående at se, evangelierne igennem, at Jesus ikke identificeres som "Jesus søn af Josef", men som "Jesus af Nazareth" (en by, der ikke eksisterede på daværende tidspunkt), som "nazoreer", "galilæer" eller, endnu mere forbavsende, som "Marias søn" (Mrk. 6:3)

Ved Damaskus

Paulus - El Greco


Men hvad skulle han ved den by?


Jesus' genopstandelse beskrives som et centralt begreb i den kristne tro. Det omtales som et fakta, men det er ikke bevist af nogen.Jesus har vist sig for dem, der troede på ham. Det er uheldigt, for virkningen ville have været bedre, hvis han vist sig for de præster, der fik ham dømt, for Pilatus, som sendte ham til korset, eller for de vantro. Men nej, han valgte at vise sig for dem, som i forvejen troede på ham.


Dette gør arbejdet om at finde ud af fakta i den historie ret så vanskelig.

Kristendommens opfindelse

Er Jesus skaberen af kristendommen?


Jesus opfandt ikke kristendommen. Jesus var en mand, der levede i en periode og forkyndte et budskab. Da Jesus døde, stod disciplerne uden leder og uden skrifter. Ingen organisation, ingen retningslinjer... Intet. Kristendommen skulle gennem en lang proces, før den blev det, vi kender i dag. Før vi ser på Paulus og den kristendom, vi kender i dag, som er meget forskelligt fra den lære, Jesus forkyndte, skal vi se på de forskellige af bevægelsens arvtagere.

Hadets Budskab


Vrede Jesus


Had eller kærlighed?


Man ynder at fremstille Jesus som en elskende og blid person. Men har det sin rigtighed? Er hans budskab et andet?


Det er ofte en meget benyttet teknik, i moderne kristendom, når missionærer ringer på døren eller kontakter én, at få en til at tro, at kristendommen er en kærlighedsreligion. Det største bud er at elske sin næste.